G Y R O

Rudolf Kubík

Linux: príkazový riadok 1

február 22nd, 2014

Linux ASCIDá sa povedať, že som vyrastal na MS-DOS príkazovom riadku. Fascinovali ma možnosti .BAT súborov a dokázal som pri skriptovaní na mojom PC 386 stráviť celé hodiny. V časoch keď sme s kamarátmi rozbiehali internetovú sieť, bol som nútený začať pracovať s Linuxom. Až vtedy som pochopil, čo je to voľnosť a takmer neobmedzené možnosti v príkazovom riadku. V tomto seriály, sa Vám pokúsim priniesť niektoré techniky ovládnutia príkazového riadka od Tučniaka menom Debian.

Bežiace procesy a práca s nimi

Zobrazenie procesov

root@hosting01:~# ps
  PID TTY          TIME CMD
 3445 pts/0    00:00:00 bash
 3461 pts/0    00:00:00 ps

Program ps bez akýchkoľvek parametrov vám ukáže práve bežiace procesy v aktuálnom terminálovom okne.

root@hosting01:~# ps -ef

Výpis ps -ef si vyskúšajte sami, v skratke, parameter „-e“ (every) vypíše všetky procesy, nie len z vášho terminálu a parameter „-f“ (full), zobrazí viacej podrobností o procesoch. Procesov bude zrejme bežať viac ako sa zmestí na obrazovku. Vždy, keď vypisujete na obrazovku niečo väčšie, je pohodlné použiť programček more. Napríklad takto:

root@hosting01:~# ps -ef | more

Ako to funguje? ps -ef už poznáme, za týmto príkazom si všimnime znak „|„, je to tzv. pipe. Pipe nám dovoľuje výsledok predošlého príkazu ďalej spracovať. V tomto prípade to funguje tak, že kompletný výpis príkazu ps -ef je presmerovaný na ďalší samostatný príkaz more, ktorý výpis rozdelí na výšku rozlíšenia obrazovky. Medzerníkom listujete od prvej strany po poslednú, klávesom „q“ odídete z programu more.

Zabi proces, zachrániš server

V predošlom výpise vidíme okrem názvu procesu aj jeho PID. PID je jedinečné číslo procesu, ktoré nám pomôže pri „zabíjaní“ procesu. Povedzme, že potrebujeme násilne vypnúť proces o ktorom vieme, že sa volá „mc“ (to je súborový manažér Midnight Commander)

root@hosting01:~# ps -e | grep mc
 5538 pts/0    00:00:00 mc

Pre jednoduchosť hľadania procesu sme použili ďalší silný a veľmi používaný nástroj grep. Program grep bez parametrov funguje tak, že vypíše len ten riadok ktorý v ktorom sa nachádza daný reťazec. V našom prípade „mc“. Teraz už vieme číslo procesu a tak ho môžeme „zabiť“.

root@hosting01:~# kill 5947
Terminated

Proces je ukončený – „mŕtvy“, čo si môžeme znova overiť:

root@hosting01:~# ps -e | grep mc

alebo:

root@hosting01:~# ps -e | grep 5947

Záver

Tento článok, by vám mal ukázať základné princípy práce v príkazovom riadku Linuxu. Nabudúce sa pustíme do záživnejších vecí. Budeme vytvárať nové súbory napĺňať ich dátami a triediť ich obsah.

Comments

One Coment

RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*