G Y R O

Rudolf Kubík

Podávanie vizitky je dôležité tak ako podanie ruky – hlavne v Číne

február 20th, 2018

Asi sa vám už stalo, že vám niekto podal ušmudlanú, hnusnú, škaredú, smrdľavú a pokrčenú vizitku odniekiaľ zo špinavého vrecka, peňaženky, alebo vám povedal že vizitku nemá. Alebo ste sa zachovali podobne vy? Podľa mňa je to chyba.

Vždy som podvedome vnímal nesprávne podanie ruky (zdochnutá vlhká ryba), alebo otrasné podanie vizitky, alebo som sa cítil dotknutý ak niekto moju vizitku odmietol, či jej nevenoval ani za máčik pozornosti. Chystám sa pracovne do Číny a zisťujem, že tam to berú naozaj vážne, skoro ako ja 🙂

Tu je pár mojich postrehov na správne podanie vizitky a súhrn odporúčaní z knižiek a internetu pre podávanie vizitky v Číne:

Moja pravidlá:

 • Vizitku podať tesne po zoznámení
 • Za vizitku poďakovať
 • Venovať jej náležitú pozornosť – prečítať si ju
 • Položiť si ju viditeľne na stôl, ak konverzujete po stojačky, držať ju do ukončenia konverzácie (ak zabudnete meno, môžete na ňu rýchlo mrknúť, keď mám rokovanie s viac novými partnermi, rozložím si ich na stôl tak ako sedia 🙂 – poznáte to zo ZŠ, robili ste si menovky na lavice)
 • Ideálne je mať vizitkár, vždy poruke, vizitka musí byť čistá, rovná atď.
 • Na vizitku nikdy nič nepíšeme, ak si neviete aktualizovať kontaktné údaje, nestavia vás to do ideálneho svetla

Čínske pravidlá:

 • POZOR! V Číne sa nepodávajú ruky, ale rovno vizitky! Majte vizitky v stovkách kusov, vizitku sú všade, bankety, obchodné rokovania, večery, …
 • Podávame dvoma rukami vizitku držíme za jej okraje (neukláňame sa, Európanov to ku tomu ťahá)
 • Spoločensky nižšie postavená osoba podáva vizitku pod spoločensky vyššie postavenú osobu
 • Výmena vizitiek prebieha keď majú obe strany vizitky pripravené
 • Je vhodné mať na vizitke čínske meno, ako sa určuje si vygúglite 🙂

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*