G Y R O

Rudolf Kubík

Porovnanie zberníc I2C a SPI

január 18th, 2018

Keďže v poslednom období sa stále viac venujem IoT riešeniam a pri návrhu senzorov potrebujem riešiť zbernice, prinášam si sebe poznámky o nich a teda aj náhodným okoloidúcim.
V oboch prípadoch prebieha komunikácia spôsobom Mater/Slave. To znamená že komunikáciu musí iniciovať Master.

V oboch prípadoch prebieha komunikácia na hrane hodín.

Parametre I2C

Používa len 2 vodiče pre komunikáciu, 1. Data, 2. Clock
Data bežia obojsmerne.
Clock generuje master – hodiny sú jednosmerné (existuje výnimka, keď iný čip preberie generovanie hodín a sám spracúva dáta, napr. ADXL345)
Na „dvoch drótoch“ môže byť pripojených viac zariadení, adresujú sa softvérovo
Komunikácia prebieha v móde HalfDuplex.
Rýchlosť od 100 do 400 kHz.

Parametre SPI

Používa najmenej 4 vodiče, každý ďalší modul potrebuje +1 čo je dané povahou adresácie, 1. DataTX, 2. DataRX, 3. Clock, 4. CS (SS), ktorý slúži na hw „adresáciu“ slave modulu.
Komunikácia prebieha v móde FullDuplex.
Rýchlosť až 25 MHz.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*